Skip to main content
Report, 2000

Hantering av geografiska data inom ett jordbruksfält: kurskompendium : kurs i precisionsodling, 5 poäng

Delin, Sofia

Keywords

Precisionsodling; Precisionsodling i Väst; GIS

Published in

Teknisk rapport / Precisionsodling i väst, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter
2000, number: 4
Publisher: Institutionen för jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/27772