Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2000Open access

Hantering av geografiska data inom ett jordbruksfält: kurskompendium : kurs i precisionsodling, 5 poäng

Delin, Sofia

Keywords

Precisionsodling; Precisionsodling i Väst; GIS

Published in

Teknisk rapport / Precisionsodling Sverige, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter
2000, number: 4
Publisher: Institutionen för jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Delin, Sofia

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/27772