Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2001

Precisionsodling: teknik och möjligheter : litteraturöversikt och lägesbeskrivning

Lundström, Christina; Delin, Sofia; Nissen, Knud

Keywords

Precisionsodling; Precisionsodling i Väst; GIS

Published in

Teknisk rapport / Precisionsodling i väst, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter
2001, number: 5
Publisher: Institutionen för jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Delin, Sofia

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/27773