Skip to main content
Report, 2001

Precisionsodling: teknik och möjligheter : litteraturöversikt och lägesbeskrivning

Lundström, Christina; Delin, Sofia; Nissen, Knud

Keywords

Precisionsodling; Precisionsodling i Väst; GIS

Published in

Teknisk rapport / Precisionsodling i väst, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter
2001, number: 5
Publisher: Institutionen för jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Lundström, Christina
Nissen, Knud
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/27773