Skip to main content
Report, 2009

Majsproduktion på gårdar i södra Sverige - odling, konservering och foderkvalitet

Arnesson, Annika; Rustas, Bengt-Ove; Nadeau, Elisabet; Swensson, Christian

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2009, number: 27
Publisher: Department of Animal Environment and Health, Swedish University of Agricultural Sciences

Authors' information

Arnesson, Annika
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Swensson, Christian
Swedish University of Agricultural Sciences, Rural Buildings and Animal Husbandry

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/28026