Skip to main content
Research article - Peer-reviewed, 2009

GIS-analys på regional nivå av rekreationsresurser

Skärbäck, Erik; Wadbro, John; Grahn, Patrik

Abstract

Samkörning av en GIS-analys av Skåne med enkätsvar från senaste folkhälsoenkäten för Skåne (n=25.000) ( Björk et al 2008) gav bl a att ¾ av de som bor i egna hem trivs bra i sin omgivning oavsett om de har god förekomst av attraktiv natur inom 300 m. Av folk som bor i lägenhet trivs lika stor andel ¾ bra i sin omgivning om det finns mycket god förekomst av attraktiv natur inom 300 m, medan endast ca 40 % av de lägenhetsboende trivs bra om det är stor brist på attraktiv natur inom 300 m. Denna artikel beskriver GIS-analysen för ovan nämnda studie. Här diskuteras val av parametrar för analysen, klassificeringsfrågor och frågan om validering

Keywords

åtta karaktärer; hälsa; GIS; landskapsanalys; rekreation

Published in

Svensk geografisk årsbok
2009, volume: 85, pages: 67-96
Publisher: South-Swedish Geographical Society, Lund

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur
Wadbro, John
Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur

UKÄ Subject classification

Food Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/28047