Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Research article - Peer-reviewed, 2009

GIS-analys på regional nivå av rekreationsresurser

Skärbäck, Erik; Wadbro, John; Grahn, Patrik

Abstract

Samkörning av en GIS-analys av Skåne med enkätsvar från senaste folkhälsoenkäten för Skåne (n=25.000) ( Björk et al 2008) gav bl a att ¾ av de som bor i egna hem trivs bra i sin omgivning oavsett om de har god förekomst av attraktiv natur inom 300 m. Av folk som bor i lägenhet trivs lika stor andel ¾ bra i sin omgivning om det finns mycket god förekomst av attraktiv natur inom 300 m, medan endast ca 40 % av de lägenhetsboende trivs bra om det är stor brist på attraktiv natur inom 300 m. Denna artikel beskriver GIS-analysen för ovan nämnda studie. Här diskuteras val av parametrar för analysen, klassificeringsfrågor och frågan om validering

Keywords

åtta karaktärer; hälsa; GIS; landskapsanalys; rekreation

Published in

Svensk geografisk årsbok
2009, Volume: 85, pages: 67-96
Publisher: South-Swedish Geographical Society, Lund