Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2009

Inventering av lodjur - felkällor och naturlig variation

Andren, Henrik; Liberg, Olof

Published in

Vilt och fisk fakta
2009, number: Nr 5, 2009
Publisher: SLU