Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2009

2a:2 Kalkningseffekter på allmän vattenkemi i IKEU-sjöar

Wilander, Anders; Sundbom, Marcus

Keywords

Kalkning vattenkemi sjöar

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2009, number: 6302, pages: 125-146 Title: Utvärdering av IKEU 1990-2006
ISBN: 978-91-620-6302-3
Publisher: Naturvårdsverket