Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2004Open access

Rostsjukdomar på vinbär och krusbär

Hellqvist, Sven

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2004, number: 116 T
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Hellqvist, Sven

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Horticulture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/2827