Skip to main content
Conference paper, 2009

Vallfröblandningar i intensiva slåttersystem

Halling, Magnus; Geijersstam, Linda af

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2009, Volume: 62, pages: 29:1-29:3
Book title: Rapport från Växtodlings– och Växtskyddsdagar i Växjö den 8 och 9 december 2009
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Södra jordbruksförsöksdistriktet

Conference


Växtodlings– och Växtskyddsdagar i Växjö den 8 och 9 december 2009