Skip to main content
Factsheet, 2010

Spansk skogssnigel i grönsaker och bär

Svensson, Birgitta

Keywords

spansk skogssnigel; Arion lusitanicus

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:5
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Svensson, Birgitta
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/28507