Skip to main content
Report, 2003

Kväveförluster och kvävehushållning. Förbättringsmöjligheter i praktiskt jordbruk. Kortsiktiga och långsiktiga markbiologiska processer med speciell hänsyn till kvävet

Persson, Jan

Published in

Rapport
2003, number: 207
Publisher: SLU

Authors' information

Persson, Jan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/2860