Skip to main content
Report, 2010

Inomfältsvariation i markegenskaper och koldioxidavgång

Berglund, Örjan; Berglund, Kerstin

Abstract

Den spatiala variationen i markegenskaper och koldioxidavgång från en odlad torvjord på Bälinge mossar undersöktes under hösten 2008 och våren 2009. Variationen jämfördes också med konduktivitetsvärden (uppmätta med EM38) och strålningsdata från Cs137, U238, Th232 och K40 (uppmätta med "The Mole"). Variationen uppmätt med EM38 visade på stabila variationsmönster, men dessa kunde inte kopplas ihop med de markparametrar vi valt att mäta. Variationen i koldioxidavgång var stor, men kunde inte kopplas till någon av markparametrarna

Keywords

EM38; Torvjord; Gammastrålning; CO2 emission

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö, Hydroteknik)
2010, number: 14
Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/28605