Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004

Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2002/2003. Årsrapport för miljöövervakningsprogrammet Typområden på Jordbruksmark

Carlsson Carina, Kyllmar Katarina, Johnsson Holger

Published in

Ekohydrologi
2004, number: 80
Publisher: SLU

   SLU Authors

  • Carlsson, Carina

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Johnsson, Holger

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Kyllmar, Katarina

     • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/2861