Skip to main content
Report, 2004

Bakgrundsbelastning av fosforförluster från åkermark till vatten. Odlingsåtgärders inverkan på fosforläckage från observationsfälten

Ulen, Barbro

Published in

Ekohydrologi
2004, number: 79
Publisher: SLU

  SLU Authors

  • Ulen, Barbro

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/2862