Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2010

Peter Hernquists boskapsapotek i Skara och hans humanmedicinska verksamhet

Appelgren, Lars-Erik

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2010, pages: 66-69
Title: Uppsala Medicinhistoriska Förening 2010
Publisher: Uppsala Medicinhistoriska Förening