Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2004

Försöksparker - viktiga för forskning och miljöanalys

von; Sydow, Fredrika

Keywords

skogliga försöksparker; långtidsförsök

Published in

Miljötrender från SLU
2004, number: 2, pages: 3-4
Publisher: SLU Miljödata

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/2871