Skip to main content
Magazine article, 2004

Försöksparker - viktiga för forskning och miljöanalys

von; Sydow, Fredrika

Keywords

skogliga försöksparker; långtidsförsök

Published in

Miljötrender från SLU
2004, number: 2, pages: 3-4
Publisher: SLU Miljödata

Authors' information

Von Sydow, Fredrika
Swedish University of Agricultural Sciences, Division of Infrastructure

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/2871