Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2004

Så påverkar luftföroreningarna Sveriges skogar

Hallbäcken, Leif; Johansson, Ulf

Keywords

skogliga försöksparker; Tönnersjöheden; Kulbäcksliden; försurning; skogsmark; kvävenedfall; trädtillväxt

Published in

Miljötrender från SLU
2004, number: 2, pages: 5-7
Publisher: SLU Miljödata

   SLU Authors

  • Hallbäcken, Leif

   • Environmental Data Center at SLU, Swedish University of Agricultural Sciences
  • UKÄ Subject classification

   Forest Science
   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/2872