Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2009

Företagandet inom fritidsfisket

Paulrud, Anton; Waldo, S; Ericsson, Göran

Published in

Vilt och Fisk, FAKTA
2009, number: 1