Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2010Open access

Ekologisk sortprovning av korn år 2009

Ruth, Per

Keywords

Spannmål; Avkastning

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling
2010, number: 2010:1
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • RUTH, PER

   • Department of Agricultural Research for Northern Sweden, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/28751