Skip to main content
Factsheet, 2010

Sortprovning 2009 : vallgräs och vallbaljväxter

Ruth, Per

Keywords

vallgräs; vallbaljväxter; sortprovning

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling
2010, number: 2010:2
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Ruth, Per
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/28753