Skip to main content
Book chapter, 2010

Bortom åker och äng - de äldsta lantmäterikartorna berättar

Nilsson, Pia; Karsvall, Olof

Published in

CBM:s skriftserie
2010, number: 34, pages: 213-223
Book title: Nycklar till kunskap om människans bruk av naturen
ISBN: 978-91-85205-93-6
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Nilsson, Pia
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Karsvall, Olof
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics

UKÄ Subject classification

History
Economic Geography

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/28923