Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2010

Markanvändningsdynamik : rekonstruktion med hjälp av bondedagböcker och historiska kartor

Dahlström, Anna

Published in

CBM:s skriftserie
2010, number: 34, pages: 69-76
Book title: Nycklar till kunskap: Om människans bruk av naturen
ISBN: 978-91-85205-93-6
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Westin, Anna

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/28935