Skip to main content
Factsheet, 2010

Bladlöss på träd och buskar

Lindelöw, Åke

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2010, number: 91 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29058