Skip to main content
Magazine article, 2010

Utvecklingsstadium hos timotej och ängssvingel

Gustavsson, Anne-Maj

Keywords

utvecklingsstadium smältbarhet energihalt timotej ängssvngel gräs

Published in

Svenska vallbrev
2010, number: 2, pages: 2-3
Publisher: Svenska vallföreningen

Authors' information

UKÄ Subject classification

Veterinary Science
Agricultural Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29071