Skip to main content
Factsheet, 2010

Produktionsplanering vid linjeproduktion i växthus

Håkansson, Bengt

Abstract

Sallat och kryddgrönt odlas i vissa företag på speciella odlingslinjer där plantorna under sin tillväxt transporteras genom växthuset och successivt glesas. Ett system för planering av produktionen i sådana odlingssystem har utvecklats. Programmet ger en visuell bild av hur odlingsytan används och det kan automatiskt beräkna hur stora omgångarna ska vara om ytorna ska fylla på bästa sätt. Systemet har utvecklats för Svegros anläggning på Thorslunda.

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:6
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

    SLU Authors

    UKÄ Subject classification

    Horticulture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/29080