Skip to main content
Factsheet, 2010

Växter på tak - ett uppdaterat historiskt byggnadssätt

Emilsson, Tobias

Published in

Fakta. Trädgård / fritid
2010, number: 140
Publisher: SLU Publikationsservice, Sveriges lantbruksuniversitet