Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004

Ekologisk köttproduktion med stutar på åtta gårdar i västra Sverige

Arnesson, Annika; Johansson, Lars; Wallin, Karin

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2004, number: 1
Publisher: SLU