Skip to main content
Report, 2010

Byggnadstekniska åtgärder för lägre ammoniakemission från djurstallar

Jeppsson, Knut-Håkan; Gustafsson, Gösta

Keywords

Ammoniakemission; djurstall; inhysningssystem; utgödslingssystem; tillsatsmedel; biofilter; skrubber

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, number: 2009:12
ISBN: 978-91-86373-00-9
Publisher: Lantbrukets byggnadsteknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Gustafsson, Gösta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29244