Skip to main content
Report, 2004

Skördenivå och näringsinnehåll i ekologisk odling av vall och spannmål på fyra mjölkgårdar i västra Sverige

Arnesson, Annika

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2004, number: 2
Publisher: SLU

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Veterinary Science
  Animal and Dairy Science
  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/2925