Skip to main content
Report, 1972

Inledande undersökningar om radmyllning till potatis

Pettersson Ann, Wikström Sten

Keywords

jordbearbetning; radmyllning; potatis; fältundersökning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1972, number: 30
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Jordbearbetningsavdelningen, Lantbrukshögskolan

Authors' information

Pettersson, Ann
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Wikström, Sten
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29295