Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1974Open access

Intervjuundersökning om extremt tidig sådd våren 1973

Engström, Lennart

Keywords

jordbearbetning; vårbruk; tidig vårsådd

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1974, number: 37
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/29296