Skip to main content
Report, 1974

Intervjuundersökning om extremt tidig sådd våren 1973

Engström, Lennart

Keywords

jordbearbetning; vårbruk; tidig vårsådd

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1974, number: 37
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

Authors' information

Engström, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29296