Skip to main content
Report, 1974

Studier av några jordbearbetningsredskaps arbetssätt och arbetsresultat

Henriksson, Lennart

Keywords

jordbearbetning; hösttilljämning; stubbearbetning; såbäddsberedning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1974, number: 38
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

Authors' information

Henriksson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29297