Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 1974

Studier av några jordbearbetningsredskaps arbetssätt och arbetsresultat

Henriksson, Lennart

Keywords

jordbearbetning; hösttilljämning; stubbearbetning; såbäddsberedning

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1974, number: 38
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

   SLU Authors

  • Henriksson, Lennart

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/29297