Skip to main content
Report, 1975

Plöjningsfri odling i Sverige: en intervjuundersökning 1974

Rydberg, Tomas

Keywords

jordbearbetning; intervjuundersökning; reducerad bearbetning; halmbehandling; bearbetningsdjup

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1975, number: 39
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29298