Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1975Open access

Plöjningsfri odling i Sverige: en intervjuundersökning 1974

Rydberg, Tomas

Keywords

jordbearbetning; intervjuundersökning; reducerad bearbetning; halmbehandling; bearbetningsdjup

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1975, number: 39
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning