Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1975Open access

Redskap för såbäddsberedning: arbetssätt och arbetsresultat

Olsson, Ulf

Keywords

jordbearbetning; bearbetningsredskap; såbäddsberedning; harv; vårsådd; aggregatstorleksfördelning; bearbetningsbotten

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1975, number: 40
ISBN: 91-7088-314-9
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/29299