Skip to main content
Report, 1975

Redskap för såbäddsberedning: arbetssätt och arbetsresultat

Olsson, Ulf

Keywords

jordbearbetning; bearbetningsredskap; såbäddsberedning; harv; vårsådd; aggregatstorleksfördelning; bearbetningsbotten

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1975, number: 40
ISBN: 91-7088-314-9
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

Authors' information

Olsson, Ulf
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29299