Skip to main content
Report, 1990

Alternativa dräneringsmetoder på jordar med låg genomsläpplighet: ett nordiskt samarbetsprojekt inom Nordkalottområdet

Berglund Kerstin, Lindberg Knut, Peltomaa Rauno

Keywords

dräneringsproblem; torvjord; Nordkalottområdet; fältförsök; låggenomsläpplig jord; dränering

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
1990, number: 90:3
Publisher: Institutionen för markvetenskap, avdelningen för lantbrukets hydroteknik

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Peltomaa, Rauno
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29300