Skip to main content
Report, 1972

Modellförsök med jordpackning 1968-69

Edling Peter, Fergedal Lennart

Keywords

jordbearbetning; markpackning; markfysik; modellförsök; förändrad jordbruksdrift

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1972, number: 31
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för jordbearbetning

Authors' information

Edling, Peter
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Fergedal, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29301