Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2010

Skogscertifiering - vem, hur och varför?

Berg, Lejon Solveig; Lidestav, Gun

Keywords

Fortlöpande datainsamling; certifiering; skoglig aktivitet; privata enskilda skogsägare; hänsyn

Published in

Fakta. Skog
2010, number: 2009:11Publisher: SLU