Skip to main content
Other publication, 2004

Kretslopp i din trädgård

Svensson, Sven-Erik; Blom, Angelika

Keywords

Trädgårdsavfall; kompostering; flisning; lövmalning; marktäckning; kretslopp

Published in

Lärande natur
2004,
ISBN: 91-85221-01-5
Publisher: Lärande Natur, Park- och naturkontoret, Tekniska förvaltningen, Lunds kommun

Authors' information

Blom, Angelika
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management and Horticultural Technology

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/2935