Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2010Open access

Översiktlig kartläggning av fyra miljökaraktärer i Skåne : Allmänningen, Lustgården, Centrum, festen, Rymd

von, Essen Elisabeth; Andersson, Sarah

Abstract

Inventering av fyra karaktärer i Skåne. Rapporten beskriver arbetet med samt resultatet av insamlingen av miljökaraktärer i Skånes samtliga 33 kommuner under våren 2008. Syftet med inventeringen var att kartlägga karaktärer för att kunna underlätta för fysisk planering i samband med hälsa.Karaktärerna var Allmänningen, Lustgården och Centrum, festen samt delvis en fjärde karaktär, Rymd. Inventeringen bygger på intervjuer med representanter från kommunen och på deras markering av de olika karaktärerna påkommunkartor. Dessa har sedan bearbetats via ArcView GIS. Resultatet finns redovisat som kartor i rapporten tillsammans med fotograferade exempel på karaktärerna samt en kortare beskrivning och analys av de olika karaktärernas innehåll. I slutet av rapporten finns en beskrivning av hur materialet har bearbetats

Keywords

Parkkaraktärer; miljöpsykologi; Lustgården; Allmänningen; Centrum; festen; Rymd; perception; miljöpsykologi; landskapsplanering; hälsa; välbefinnande; metod; landskapsanalys; friluftsliv; folkhälsa; översiktlig kartläggning; GIS

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2010, number: 2010:4
ISBN: 978-91-86373-11-5
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet