Skip to main content
Report, 2010

Det svenska jordbrukets framtida drivmedelsförsörjning

Ahlgren, Serina; Baky, Andras; Bernesson, Sven; Nordberg, Åke; Norén, Olle; Hansson, Per-Anders

Abstract

Syftet med detta arbete är att visa på möjligheter för det svenska jordbruket att bli försörjt med drivmedel även i en framtid, när oljan har blivit för dyr eller sällsynt för att kunna användas i tillräcklig omfattning. Detta projekt studerar möjligheterna att ersätta fossil diesel med första och andra generationens förnybara drivmedel, och omfattar drivmedel från råvaror med ursprung i både jord- och skogsbruk. De drivmedel som studeras är etanol, rapsmetylester (RME), biogas, Fischer-Tropsch diesel (FTD), dimetyleter (DME) och metanol. Arealbehov, energibalans och kostnader har beräknats. Studien visar att det finns tillräckligt med arealer i Sverige för att lantbruket ska kunna bli självförsörjande med drivmedel. För de drivmedel som baseras på grödor framförallt första generationens drivmedel) kommer dock mängden mat som är möjlig att producera att minska. Andra generationens drivmedel kan med fördel produceras från biprodukter som halm och matproduktionen behöver då inte minskas

Keywords

jordbruk; diesel; biodrivmedel; energianalys; areal

Published in

Report / Department of Energy and Tecnology, SLU
2010, number: 020
Publisher: Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Baky, Andras
Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology
Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI)
Norén, Olle
Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (JTI)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Energy and Technology

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Agricultural Science
Renewable Bioenergy Research

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29385