Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2010

Metod för att fastslå rimliga villkor för dräneringsvatten från torvtäkter

Lundin, Lars; Löfgren, Stefan

Published in

Projektrapport / Torvforsk - Stiftelsen Svensk torvforskning
2010, number: 13
Publisher: Torvforsk