Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2008

Rätt sort i rätt tid - om den svenska växtförädlingens utveckling och betydelse

von, Bothmer Roland; Nilsson, Anders

Published in

Title: SLU – Tre decennier mitt i samhällsutvecklingen
ISBN: 978-91-85911-81-3
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet