Skip to main content
Magazine article, 2010

Så har bekämpningen av granbarkborren lyckats

Långström Bo, Björklund Niklas

Keywords

Granbarkborre; Ips typographus; Bekämpning; Fångstvirkesfällor; Sök & Plock; Vindfällen

Published in

Skogseko
2010, number: 1, pages: 8-9
Publisher: Skogsstyrelsen

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Ecology

UKÄ Subject classification

Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29469