Skip to main content
Factsheet, 2010

Marknadsmöjligheter för odlade svenska blåbär

Ekelund Lena, Öhman Nilsson Annika

Abstract

Svensk trädgårdsnäring behöver nya produkter med goda marknadsutsikter för tillväxt. Odlade blåbär har många möjligheter och fördelar; bären har god smak, stort innehåll av antioxidanter och många användningsområden. Produktionen ökar i ett europeiskt perspektiv. För att ge ett underlag för beslut om nysatsningar på blåbär har en rad marknadsaktörer och andra nyckelpersoner intervjuats om sin syn på marknaden. Man är överens om att det finns goda marknadsutsikter men bären behöver marknadsföras bättre då de ännu är relativt okända. Närmarknad och grossistmarknad ställer här olika krav. Satsar man på odling av blåbär måste man samtidigt göra upp en strategi för sin försäljning

Keywords

Bär; närmarknad; Vaccinium corymbosum

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:16
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Öhman Nilsson, Annika
Federation of Swedish Farmers (LRF)

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29571