Skip to main content
Research article, 2010

Centrum för infektionsekologi och epidemiologi (IEE) : ny plattform för samarbete mellan veterinärer, läkare och ekologer

Olsen, Björn; Artursson, Karin; Berg, Lotta; Svensson, Lovisa

Published in

Svensk Veterinärtidning
2010, Volume: 62, number: 7, pages: 28-30
Publisher: Sveriges Veterinärförbund

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Animal and Dairy Science
  Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
  Other Veterinary Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/29593