Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2010Open access

Stadsträd för framtiden: björk

Öxell, Cecilia; Sjöman, Henrik

Abstract

Björksläktet (Betula) består av en mängd intressanta och härdiga prydnadsträd, som passar både för stora parker och för mindre trädgårdar. Många björkarter från Nordamerika och Asien har vackert mörkröda stammar, dramatiskt flagnande näver och fascinerande bladformer och höstfärger – kvalitéer som ingen av våra svenska björkar har. Här presenteras några utvalda björkarter och olika sorter av dem.

Published in

Gröna fakta
2010, number: 2010:4
Publisher: Movium, Sveriges lantbruksuniversitet