Skip to main content
Book chapter, 2010

Traditionell kunskap – en resurs för framtiden

Tunon, Håkan

Published in

CBM:s skriftserie
2010, number: 34, pages: 25-39
Book title: Nycklar till kunskap: Om människans bruk av naturen
ISBN: 978-91-85205-93-6
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  • Tunon, Håkan

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Economics and Business
  Social Sciences
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/29644