Skip to main content
Book chapter, 2010

Etnokartering – att synligggöra naturresursanvändning

Tunon Håkan, Byström Marie

Published in

CBM:s skriftserie
2010, number: 34, pages: 283-296
Book title: Nycklar till kunskap: Om människans bruk av naturen
ISBN: 978-91-85205-93-6
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet

  SLU Authors

  • Tunon, Håkan

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Kvarnström, Marie

    • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
   Social Sciences
   Landscape Architecture
   Economics and Business

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/29647