Skip to main content
Factsheet, 2010

Rädd för vatten - ta prover!

Alsanius, Beatrix; Kristensen, Lilly; Gustafsson, Pirjo

Keywords

riskbedömning; bevattningsvatten; frilandsgrönsaker; bär; direktkonsumtion; ytvatten

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2010, number: 2010:17
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Kristensen, Lilly
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture
Gustafsson, Pirjo

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science
Food Science
Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29729