Skip to main content
Report, 1968

Några synpunkter på forskning och försöksverksamhet i jordbearbetning

Håkansson, Inge

Keywords

jordbearbetning; fältförsök; markstruktur

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen / Lantbrukshögskolan
1968, number: 2
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Håkansson, Inge
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/29743